Социални Мрежи

Гаранция и връщане на стоки

  1. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

1.1 Гаранционният срок е този срок, през който ХОРЕКА ГРУП СИ ООД гарантира изправността на стоката и отстранява възникнали дефекти за своя сметка.  

1.2 Гаранционният срок на всеки продукт зависи от типа на продукта и производителя. Той е предварително посочен от производителя.

1.3 Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка на продукта. За стока, доставена по куриер, гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения в еднодневен срок. С всеки продукт трябва да запазите гаранционната карта или стокова разписка и касов бон до момента на изтичане на гаранционния срок.

2.РЕКЛАМАЦИИ, ОТГОВОРНОСТИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

2.1 Рекламация се признава при пълно изпълнение на гаранционните условия и срок.

2.2 Признатата рекламация се удовлетворява чрез извършването на ремонт или замяна на стоките (ако не е възможен ремонт) с идентични продукти за сметка на ХОРЕКА ГРУП СИ ООД

2.3 В случай на рекламация на стока, продукт или негов модул се следват следните стъпки:

2.3.1 Изпълняват се предписанията на фирмата производител, ако има такива. 

2.3.2 Обектът на рекламация се приема с протокол за ремонт/замяна

2.3.3 Продавачът оценява състоянието на обекта на рекламация и предприема по- нататъшни действия, които следват

a) При установен гаранционен дефект следва продуктът да бъде ремонтиран и върнат за сметка на продавача в рамките на 30*дни от връщането на продукта от клиента. (Ако продуктът не може да бъде ремонтиран, ще бъде заменен с нов еквивалентен)

b) При установяване на повреда вследствие на неправилна употреба и/или повреда, която не се покрива от гаранцията. Продавачът се задължава да се свърже с клиента и да го уведоми. Клиентът има право да откаже ремонт и да получи обратно за своя сметка повредения продукт.

2.4 ХОРЕКА ГРУП СИ ООД  не носи отговорност за пропуснати ползи и/или косвени щети на Клиента или други страни вследствие на възникнала рекламация.

2.5 Клиентът доставя продукта обект на рекламация  до подочен от ХОРЕКА ГРУП СИ ООД офис или магазин за своя сметка, ако не е договорено друго. При транспортиране трябва да се извършат всички механични укрепвания, предвидени за съответната стока в нейното описание. Най-лесно това се постига с оригиналната опаковка.

2.6 В случай на рекламация ХОРЕКА ГРУП СИ ООД НЕ осигурява оборотно оборудване, ако не е договорено друго. 

2.7 Срокът за отстраняване на гаранционни рекламации е не повече от 30 календарни дни.

3. УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО НЕ СЕ УДОВЛЕТВОРЯВА РЕКЛАМАЦИЯТА

3.1 Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на пълна документация на продукта. (стокова разписка и/или гаранционна карта и касов бон)

3.2 Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка и опити за ремонт от неоторизирани лица  или промени във фактурата (стоковата разписка) или гаранционната карта.

3.3 Увреждания върху стоките вследствие на механични интервенции - удари, счупвания, намокряния и др.  

3.4 Неспазване на правилата за транспорт, съхранение и инсталация. 

3.5 Повреда, причинена от природни бедствия - гръмотевични бури, пожари, наводнения, земетресения и др. 

3.6 Повреда, причинена от насекоми, гризачи или домашни любимци.

3.7 Повреда, причинена от злоумишлени действия.

3.8 Разкъсан или повреден гаранционен стикер, поставен от продавача или производителя.

4.ОТКАЗ ОТ ПОКУПКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

4.1  Трябва да информирате търговеца за решението си да отмените покупката и да върнете закупените продукти в 14-дневен срок от сключването на договора за продажба.

4.2 Трябва да изпратите неизползваните продукти на търговеца в рамките на 14 дни от тяхното закупуване.

4.3 Връщането на продуктите става за сметка на клиента. 

4.4 След получаване на продукта търговецът оценява неговото състояние и при наличие на повреди по продукта или нарушаване на търговския му вид има право да намали сумата за връщане на клиента.

4.5 Продавачът има 14 дни от датата на получаване да върне заплатената от клиента сума. **

4.6 Продавачът има право да откаже връщането на продукт в следните случаи:

a ) връщането на нетрайни стоки ( препарати )

b ) връщането на запечатани стоки, при чието разопаковане има свързани със здравето и хигиената съображения.

c ) стоки, изработени по поръчка

d ) нарушен търговския вид на продукта 

e ) не е налична пълната документация, оригинална опаковка и аксесоари на продукта

f ) продуктът е използван

g ) механична повреда на продукта

h ) нарушена цялост на оригиналната опаковка на продукта

 

*При забавяне на ремонта поради поръчка на части, клиентът ще бъде уведомен.

**Срокът може да бъде продължен, ако е налице забавяне в оценката на продукта или поради невъзможност за контакт с клиента.