Социални Мрежи

Общи условия за ползване

1.ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите общи условия са и едновременно условия за ползване на онлайн магазина horecabg.com, които уреждат правилата за използването на horecabg.com, както и сключването на договор за покупко-продажба с фирма ХОРЕКА ГРУП СИ ООД през платформата на horecabg.com.
1.2. ХОРЕКА ГРУП СИ ООД е собственик и администратор на онлайн магазина horecabg.com, като за целите на настоящите общи условия дружеството щe бъде наричано по-долу Ohorecabg.com.
1.3. ХОРЕКА ГРУП СИ ООД с ЕИК 205783207 е дружество със седалище и адрес на управление в гр. Петрич 2850, Област Благоевград; Община Петрич ул. Лазар Маджаров, № 10. Можете да се свържете с horecabg.com на посочения адрес, на телефон 0700 800 91 ,  0897078624 или на имейл адрес: e-shop@horecabg.com

2.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Общите условия на horecabg.com са задължителни за всички Клиенти на Платформата.
2.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте съгласни да ги спазвате.
2.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от horecabg.com по всяко време чрез обновяването им, като промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти на платформата. В този смисъл всеки Клиент е длъжен да проверява за промени на общите условия на Платформата при всяко ползване. horecabg.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
2.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не отменя настоящите общи условия.
2.5. horecabg.com полагаме усилия, за да поддържаме точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, horecabg.com уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
2.6. Характеристиките и цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които horecabg.com предварително се извинява на своите Клиенти.
2.7. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от horecabg.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
2.8. Всички стоки, включително тези в промоция се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
2.9. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. horecabg.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

3.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

3.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона, която съответно се регистрира от самия него или от служител на horecabg.com от негово име.
3.2. horecabg.com, по електронен път (имейл) или по телефона, уведомява Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.
3.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на тяхната наличност. При всички случаи horecabg.com уведомява за това Клиента, чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително сума.
3.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на потвърждението на поръчката по телефона или имейл. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

4.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

4.1. Достъпът до платформата е свободен и всеки може да направи поръчка.
4.2. horecabg.com запазва правото си, с причина или без такава, да ограничи достъпа на който и да е Клиент до платформата, до възможността да направи поръчка или до някои от методите за плащане. При това положение единственото право на Клиента е да се свърже с horecabg.com по посочените по-горе начини, за да бъде информиран относно причините, довели до налагане на ограниченията. horecabg.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи вследствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
4.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с horecabg.com на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.
4.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.
4.5. horecabg.com може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и Услугите, предлагани от него.
4.6. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни (с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси).
4.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Клиента, в случаите, в които валутата е различна от BGN. Затова horecabg.com препоръчва на своите Клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от horecabg.com.
4.8. Всички изображения на Платформата са примерни и целта им е да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките и Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

5.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само лога, а всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на horecabg.com.
5.2. horecabg.com има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
5.3. Клиентът няма право да прехвърля, продава и разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на horecabg.com .
5.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
5.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
5.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само ако е получил писменото съгласие на horecabg.com за това и само до частта от Съдържанието по начин и степен на използване, както и единствено за времето, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко друго или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между horecabg.com и Клиента и за нарушаване на правото на интелектуална собственост на horecabg.com, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
5.7. Изпращане или препращане към Съдържанието или части от него към Клиента от страна на horecabg.com не следва да се счита за дадено съгласие от страна на horecabg.com Клиентът да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от начина на изпращане.
5.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от horecabg.com.

6.ПОРЪЧКА

6.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата, чрез добавянето на желаните Стоки и Услуги в кошницата за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
6.2. Всяка добавена в кошницата за покупки Стока и Услуга може да бъде закупена, ако е налична. Добавянето на Стока и Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката.
6.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на horecabg.com във връзка с Поръчката, да бъдат верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
6.4. С изпращането на поръчката, Клиентът разрешава на horecabg.com да се свърже с него пo телефона за потвърждение на поръчката и на данните за изпращане.
6.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната транзакция, която обаче да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащане;
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;
• по други причини по усмотрение на Продавача;
6.6. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от horecabg.com, в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от horecabg.com. Този срок започва да тече от датата на финализиране на поръчката. За повече информация прочетете условия за Връщане на стоки и гаранция.

7.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

7.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на horecabg.com, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от horecabg.com за следните цели:
• Поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им;
• Изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез кратко текстово съобщение по мобилна мрежа;
• Осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
7.2. Клиентът се съгласява да предостави на horecabg.com неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. horecabg.com има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали.
7.3. С предоставянето на свои лични данни на horecabg.com (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на horecabg.com, както и с него да се свързват horecabg.com или куриерски компании с цел доставка.

8.ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮЛЕТИН

8.1. При създаване на акаунт на платформата Клиентът има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетин.
8.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, като промени настройките в акаунта си за получаване на Бюлетин или като се свърже с horecabg.com и заяви своя отказ от получаване на Бюлетин.
8.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

9.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

9.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
9.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. При поръчки на продукти, предлагани от horecabg.com на стойност над 1500 лв., e възможно Продавачът да изисква стоката или услугата да бъде заплатена предварително по банков път или чрез банкова карта.
9.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
9.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
9.5. horecabg.com издава фактура само ако такава бъде изискана.

10.ДОСТАВКА НА СТОКИ

10.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача. Последните могат да бъдат доставени и до офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
10.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако сме пропуснали да изпратим необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл e-shop@horecabg.com и ние ще направим всичко възможно, да го изпратим допълнително.
10.3. horecabg.com ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.
10.4. Условията на доставката на продуктите, предлагани от horecabg.com, се намират на инфо страницата на Платформата „Начин на доставка“.
10.5. Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желаният Продукт(-и) се поставят в количката.

11.ГАРАНЦИИ

11.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. За повече информация моля да прочетете информационната страницата на Платформата „Гаранция и връщане на стоки“.

12.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

12.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

13.ПРАВО НА ОТКАЗ

13.1. Всеки Купувач може да направи своята рекламация, като попълни стандартния формуляр за упражняване правото на отказ от договор, сключен от разстояние, съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по имейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………
/името на търговеца/
…………………………………………………………………….
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………./Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….
/Дата/ /Подпис на потребителя/


14.ОТГОВОРНОСТ

14.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача, като например вреди, породени от производствени дефекти и т.н.

15.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

15.1. horecabg.com е регистриран в българския Регистър за обработка на личните данни под № .
15.2. Съгласно изискванията на GDRP Регламент за защита на личните данни ЕС 2016/679 относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последвалите промени и допълнения, horecabg.comе задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
15.3. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности: рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
15.4. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на horecabg.com, която е регистрирана в българския Регистър за обработка на личните данни под № , и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т.9.4 и 15.3 от настоящите общи условия.
15.5. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от европейското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото по чл. 17, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от ЕС 2016/679 за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.
15.6. Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис, и да я изпрати на адрес: гр. Петрич 2850, Област Благоевград; Община Петрич,ул. "Лазар Маджаров" 10, адресирана към ХОРЕКА ГРУП СИ ООД, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.
15.7. Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни, като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: гр. Петрич 2850, Област Благоевград; Община Петрич, ул. Лазар Маджаров № 10, адресирана към ХОРЕКА ГРУП СИ ООД, според следните цели:
• поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на ЕС 2016/679 относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни, особено на непълните и неточни данни;
• преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие с ЕС 2016/679 относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни;
• уведомление до трети страни на които са били личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат
15.8. Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Платформата и съответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаване на кредит, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.
15.9. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и вследствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

16.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

16.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
16.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не прекрати действие, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

17.ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

17.1. Настоящият договор е предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между horecabg.com и Клиент, ще се разрешават по взаимно съгласие. Ако това е невъзможно, ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в гр. Петрич, без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.

18.ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

18.1. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) може да съдържа опасни вещества, които имат неблагоприятен ефект върху околната среда и човешкото здраве, в случай, че тo не се събира разделно.
18.2. Взимайки предвид разпоредбите на българския Закон за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове към него и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, моля имайте предвид че:
• Потребителите имат задължението да не поставят ИУЕЕО на необозначени за това места и да събират такова ИУЕЕО разделно;
• Системите за обратно приемане и разделно събиране на ИУЕЕО, които са на разположение на потребителите са: местата за разделно събиране на ИУЕЕО, центрове за събиране на оторизирани организации за оползотворяване на отпадъци.
• Символът на зачертан контейнер на колела показва необходимостта от разделно събиране на ЕЕО, върху което е поставен.

19.ДЕФИНИЦИИ

19.1. Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през електронния магазин horecabg.com
19.2 Продавач – ХОРЕКА ГРУП СИ ООД
19.3. Платформата – домейна horecabg.com
19.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително, но не само, като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
19.5. Акаунт – раздел от Платформата, достъпен чрез имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (поръчки, данъчни фактури и др.)
19.6. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.
19.7. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между horecabg.com и Клиента, чрез който Клиентът заявява на horecabg.com, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.
19.8. Продукт(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Платформата.
19.9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
19.10. Съдържание
• цялата информация на Платформата;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към horecabg.com;
• всякаква информация, предоставена (без значение от метода на предоставяне) от страна на служител на horecabg.com на Клиента;
• информацията, свързана със Стоките и Услугите;
• данни относно Продавача;
19.11. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
19.12. Спецификации – всички характеристики и описания на Стоките и Услугите.